Få tilskud til energioptimering

Få tilskud til energioptimering

I dag kan udgiften til energiforbruget i dit hus eller lejlighed, udgøre en større del af dit budget end nødvendigt, hvilket kan give grå hår og bekymringer. Men det behøver ikke at forholde sig således, da man faktisk har forskellige muligheder for at begrænse udgiften størrelse, uden at man lukker for varmen og strømmen.

En mere brugbar løsning til at skære ned på sine energiudgifter, er at bruge energien mere effektivt, ved dels at begrænse energi spildet, dels at vælge mere økonomiske måder at fx at opvarme boligen på. Det er derfor en god idé at undersøge om det kan betale sig at energirenoverer din bolig, ved at undersøge om omkostningerne, ved en energirenovering, vil kunne tjene sig ind over en årrække Der findes en række hjemmesider, der har råd og vejledninger vedrørende planlægningen, som fx bolius.dk.

To forskellige tilskudsordninger

Der er forskellige muligheder for at få rådgivning og tilskud til en energirenovering. I 2018 er der to tilskudsordninger, som vil kunne gøre det økonomisk fordelsagtig at energirenovere din bolig:

  • Den første tilskudsmulighed er håndværkerfradraget som giver et skattemæssigt fradrag på din selvangivelse.
  • Den anden tilskudsordning er et tilskud fra et energiselskab. Energirenoveringen skal opfylde nogle betingelser, og tilskuddet kan varierer mellem forskellige energiselskaber og kommuner. Tilskuddet kan være til rådgivning, renovering og/eller udskiftning af varmeform.

For at gøre en energirenovering ekstra attraktiv, så kan du faktisk søge – og anvende begge tilskud samtidig til det samme projekt, hvilket vil gøre det økonomisk profitable at realiserer projekter, som lå på grænsen til det økonomiske mulige! Du kan læse mere hos Energistyrelsen.

Type af energioptimering

Energioptimering af boligen, er forbedringer af boligen, som medfører et mindre energi forbrug i boligen. Energioptimeringen er en større enkelt udgift, og for at det kan betale sig, så skal det give besparelser, som over en afmålt årrække skal have tjent sig selv ind, fx hvis du betaler 50.000 for en energirenovering, og du over 10 år sparer 5.500 om året, så kan en energirenovering betale sig, da du har sparet i alt 55.000,-.

Hvis man tænker på at minimere varme energitabet, kan der være tale om isolering af taget, isolering af væggene eller isolering af gulvet. Andre energirenoveringer kan være udskiftning af døre og vinduer, det kan være tale om at vandvarmeren udskiftes, eller at man skifte opvarmningsform, fx at man skifter fra el-radiatorer til luft til luft varmepumpe, eller til en luft til vand varmepumpe. Er man husejer er der også mulighed for en jord til vand varmepumpe.

Indretning efter energioptimering

Der er en række energioptimeringer som efter gennemførslen vil ændre på mulighederne for indretningen af boligen. Det kan enten være at boligen ikke kan indrettes som tidligere, som fx hvis der bliver installeret en varmepumpe, hvor der bliver monteret en kasse inden i boligen, eller det kan være at man i forbindelse med energirenoveringen ønsker at benytte lejligheden til at ændre på indretningen i lejligheden, da man er blevet træt af den gamle indretning, og har behov for forandringer i sin bolig. Her kan det være en god mulighed for at benytte en indretningskonsulent, som dels vil kunne rådgive og vejlede om indretningen af de fysiske rammer, og dels vil kunne rådgive og vejlede om stil og mode efter ens egern smag, hvor fx en indretningskonsulent med mange års erfaring, vil kunne have en stor betydning for hvor vellykket en energioptimering efterfølgende vil have på hverdagens liv.

About the author

admin administrator

Leave a Reply